Events


Upcoming Events


image

Prakash Purab Dhan Dhan Guru Har Krishan Sahib Ji

Nitnem 5.00 AM to 6.00AM Paath Sodar Rehras Sahib Ji 6.30 to 7.00 pm; 7.00 to 7.30 pm Gurbani Kirtan and Katha Vichar Uprant Sukhsasansewa ate smapti.

  • Monday, August 02, 2021